Οπλισμένα Φρεάτια εσωτερικής διαμέτρου : Φ1200mm, Φ1500mm, Φ2000mm

Περιγραφή Τμημάτων Φρεατίου

  • Προκατασκευασμένη βάση φρεατίου με ανοίγματα σύνδεσης σωλήνων. Η εσωτερική διαμόρφωση ροής γίνεται με σκυρόδεμα επί τόπου μετά την τοποθέτηση των σωλήνων.
  • Προκατασκευασμένο κυλινδρικό σώμα φρεατίου
  • Προκατασκευασμένη πλάκα οροφής με στένωση διατομής σε Φ600
  • Προκατασκευασμένος λαιμός φρεατίου εσωτερικής διαμέτρου Φ600

Απαιτήσεις Κατασκευής

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ : Ασφαλτική επίστρωση

Πρόσθετες Απαιτήσεις Φρεατίων Ακαθάρτων

Τσιμέντο : Αντιθειούχο (S/R)

Εποξειδική βαφή σύμφωνα με το ΦΕΚ 253/Β/94

Τύπος
Πάχος
Φ1200
150
Φ1500
150
Φ2000
220
elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο