ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΔΥΟ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΚΑΜΠΑΝΑ, ΕΔΡΑΣΗ & ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ
D (mm)
S1 (mm)
S2 (mm)
S3 (mm)
F (mm)
C (mm)
A (mm)
B (mm)
Kg/m
m/Φορτίο
400
5.6
7.6
115
330
630
430
95
315
83
500
6.4
8.9
120
410
760
430
95
440
60
600
7.2
9.7
130
460
900
430
95
580
45
800
9.0
110
145
550
1150
430
105
850
31
1000
110
12,5
175
650
1440
540
125
1330
20
1200
12,5
14,5
21,7
755
1670
490
125
1875
14

Τεχνικά χαρακτηριστικά Τσιμεντοσωλήνων D400-1200 L2m Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1916:2002

ΣΕΙΡΑ ΑΝΤΟΧΗΣ 75,100,120,150

 • Τύπου καμπάνα με επίπεδη έδραση
 • Σύνδεση καμπάνα με ελαστικό δακτύλιο
 • Χάλυβας οπλισμού B500c
 • Ποιότητα σκυροδέματος >40Μρ
 • Υδατοαπορρογητικότητα <=5%
 • Επικάλυψη οπλισμού >=25mm
 • Λόγος νερού/τσιμέντου <=0,45

Ποιοτικός έλεγχος προϊόντων

 • Αντοχή σκυροδέματος στο εργοστάσιο μας
 • Υδατοαπορροφητικότητα στο εργοστάσιο μας
 • Γεωμετρικές αποκλίσεις στο εργοστάσιο μας
 • Αντιδιαμετρική θλίψη στο εργοστάσιο μας

ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ

*Oι τσιμεντοσωλήνες αυτές δεν διαθέτουν εδραση

ISO 9001:2002

elGreek
Μετάβαση στο περιεχόμενο